שחרור ממכס

תהליך שחרור ממכס

תהליך השחרור של סחורה במכס מתחיל רק לאחר פדיון המטען מחזקת המוביל הבינלאומי -חברת הספנות, חברות תעופה או משלח בינלאומי. את פדיון המטען מבצע היבואן או בא כוחו על ידי הצגת שטר מטען מקורי או מסמך הובלה בלתי סחיר, משלם עבור ההובלה או הוצאות אם היו ומקבל פקודת מסירה, שמשמעותה שדר אלקטרוני שמאפשר המשך תהליך שחרור ממכס. 

על מנת לשחרר סחורה המכס על היבואן להעביר את המסמכים לידי סוכן המכס שלו, לצורך סיווג, טיפול בחוקיות יבוא, הכנת הרשימון, תשלום המיסים והמתנה להתרה, וסיום בהובלה יבשתית למחסן היבואן.

תהליך השחרור מתבצע על ידי סוכן המכס, בעזרת צוות של פקידי רישוי ופקידי עמילות מכס. פקיד העמילות מקבל לידיו את כל המסמכים הרלוונטים ליצוא, שטר מטען, חשבון ספק, תעודת אריזה, תעודות מקור ומסמכים נוספים במידת הצורך. את המסמכים סוכן המכס מקבל מהיבוא בעצמו או באמצעות המשלח הבינלאומי. המשלח הבינלאומי קיבל את המסמכים מהיבואן או דרך הסוכן שלו (שקיבל אותם מהיצואן). מסמכים יכולים להגיע ישירות מהיצואן לידי היבואן. שטר המטען ישמש לפדיון המטען מחברת הספנות ושאר המסמכים ישמשו את סוכן המכס לצורך תהליך השחרור והכנת רשימוןי יבוא.

לצורך שחרור הסחורה ממכס נדרשים מסמכים נוספים, מקומיים: אישורי תקן, רשיונות יבוא, אישורים של משרדי ממשלה שונים.

פקיד עמילות המכס מזין את הפרטים למערכת המחשב שלו המחוברת למחשבי המכס, מזין את פרטי החשבון הספק למערכת תפריטים המסייעת לו בחישובי המיסים הנדרשים לצורך השחרור. מצרף את המסמכים הרלוונטים ומשדר רשימון למכס. ברשימון היבוא מופיעו הפרטים העיקריים והחשובים של עסקת המכר: פרטים שנלקחו מחשבון הספק, פרטים הקשורים לעלויות נוספות אם היו, כמו הובלה בינלאומיות. עם סיום הרשימון ובדיקתו משודר הרשימון למחשבי המכס, סוכן המכס משלם את החשבון באמצעות מס"ב וממתין להתרה.

השלבים העיקריים:

 1.    פתיחת תיק אצל סוכן המכס וריכוז המסמכים.
 2.   הזנת הנתונים הקשורים למטען למערכת המכס (צריכה, אחסנה, פט"מ, יל"צ)
 3.   הגשת הרשימון הלוגי והפקת הרשימון הפיזי (כשנדרש).


דירוג אוטומטי של הרשימונים וניתובם לתהליכי העבודה השונים (א', ג', ד') והתרה

השלבים העיקריים:

 1.   פתיחת תיק אצל סוכן המכס וריכוז המסמכים.
 2.   הזנת כל הנתונים הקשורים למטען למערכת המכס
    (עפ"י יעוד הטובין – צריכה, אחסנה, פט"מ, יל"צ וכד').
 3.   הגשת הרשימון הלוגי והפקת הרשימון הפיזי (כשנדרש).
 4.   השלבים העיקריים:
 5.   מערכת הפרופיילינג קובעת את דירוג הרשימון.
 6.   רשימונים שנותבו לתהליך ד' – מותרים אוטומטית עד 40 דקות לאחר ההגשה (ללא תור).
 7.   רשימונים שנותבו ליתר התהליכים – מוגשים למכס (פיזית) ומטופלים כ"א עפ"י התהליך אליו נותב 
   התרה אוטומטית (תהליך ג') או התרה לאחר ביקורת יסודית של מעריך (תהליך א' – תהליך 
   חובה).
 8. שידור מסר התרה לאתרי האחסון.

פירוט שלושת תהליכי העבודה בבתי המכס לפני השחרור

הרשימון הלוגי שהוגש למכס מדורג באמצעות מערכת הפרופיילינג.

לאחר הדירוג הרשימון מנותב ע"י המערכת הממוחשבת לאחד מתוך 3 תהליכי עבודה:

א'                          ג'                          ד'

תהליך ד'

רשימון המנותב לתהליך זה מותר באופן אוטומטי ע"י המערכת המכסית (ללא התערבות גורם אנושי) עד 40 דקות ממועד הגשתו.

מעריך בבית המכס יכול ליזום שינוי בניתוב הרשימון לתהליך א' עפ"י שיקולים מקצועיים.

תהליך ג'

רשימון המנותב לתהליך זה מותר באופן אוטומטי רק לאחר הגשת הרשימון הפיזי לבית המכס. ההתרה נעשית ללא ביקורת מסמכים מוקדמת.

סיבות לניתוב לתהליך ג':

העדר מס"ב

אילוצים

העדר ערבות ספציפית

ביצוע בדיקה ביטחונית

בדיקת יס"מ

 

תהליך א'

רשימון המנותב לתהליך זה מותר ע"י מעריך המכס רק לאחר בדיקה יסודית של המסמכים המצורפים לרשימון ובדיקה פיזית של הטובין (אם נדרש).

סיבות לניתוב לתהליך א' (דוגמא):

ניקוד או פעולה נדרשת של הפרופיילינג

יצוא מוחזר (מדגם)

אקראי

מידע מוקדם

בקשת סוכן המכס


 

נתונים נוספים