ייבוא בעלי חיים

העברת בעלי חיים

יבוא חיות מחמד לישראל

יבוא חיות מחמד לישראל, ובכלל זה ארנבות, שרקנים, כלבים וחתולים נמצא תחת פיקוח משרד החקלאות שהוציא הנחיות ונוהלים בנוגע ליבוא בעלי חיים לישראל.

לדוגמא ביבוא גורי כלבים יש להקפיד על גיל מינימלי של 4 חודשים לפחות (או במקרים מסוימים 3 חודשים, אם היבוא נעשה ממדינות מסוימות, באישור משרד החקלאות).

יש להצטייד באישור רופא וטרינרי המעיד כי הכלב חוסן נגד כלבת ואישורו תקף בנוסף לתעודת בריאות מרופא ממשלתי במדינת המוצא המבטיח כי הכלב בריא ומחוסן.

משרד החקלאות הוציא הנחיה בדבר איסור יבוא כלבים מגזע מסוכן, כמו למשל אמסטף, בול טרייר, פיט בול וכו'. (רשימה מפורטת באתר משרד החקלאות).

על פי ההנחיות חובה לסמן כל כלב בשבב אלקטרוני לצורך זיהוי במקרה של אובדן או גניבה.

יבוא סוסים לישראל

בקשה לייבוא סוסים תוגש לפחות 60 ימים לפני מועד היציאה המתוכנן כדי לאפשר ביצוע בדיקות ודרישות אחרות בארץ המוצא. יש להגיש למשרד החקלאות אישורי בריאות ואישורים וטרינרים זמן מספיק, כדי למנוע עוכובים ביבוא.

הובלת חיות מחמד בליווי נוסע

ניתן להוביל בעלי חיים בטיסות נוסעים באמצעות חברות התעופה השונות, למשל אל-על וחברות נוספות, במחירים שנקבעו לפי משקל בעל החיים והיעד המבוקש.

 

נתונים נוספים