הסכמי סחר

 

הסכמי סחר והסכמים בינלאומיים

אחד השיקולים החשובים בבחירת ספק, נוגעת לשאלה האם הספק פועל במדינה שהיא צד להסכם סחר בינלאומי עם ישראל. ואם כן, מהם התנאים לקבלת פטור מתשלום מכס.

ישראל חתומה על הסכמי סחר בינלאומיים עם מדינות רבות, החשובים שבהם הסכם הסחר עם ארה"ב האיחוד האירופי. (1)

לישראל הסכמי סחר גם עם מדינות נוספות כמו קנדה, מקסיקו, מדינות אפת"א (נורווגיה, איסלנד, ליכטנשטיין, שוויץ), תורכיה, רומניה, בולגריה, הסכמי QIZ עם ארה-ב-ירדן ועם מצרים.

מה החשיבות של הסכמי הסחר ואלו יתרונות הוא מעניק ליבואנים וליצואנים?

ישראל, מדינה קטנה עם שוק קטן, ללא מחצבים ואוצרות טבע. יחד עם זאת תמ"ג גבוה לנפש יחסית.

אחת המטרות של הסכמי סחר, היא הגבלת חסמי סחר שהטילו מדינות במרוצת השנים, על מנת להגן על הייצור המקומי, (כמו למשל מכס, הגבלות כמותיות, תקנים, הגבלות, היטלי יבוא או אפליה במיסוי).

המשמעות החשובה ביותר של כל הסכם סחר הינה האפשרות לקבלת פטור מתשלום מכס בלבד (אבל לא מתשלום מס קניה). הדבר מעניק יתרון ליבואן/היצואן הישראלי בתחרות מול יצרנים ממדינות שאינן חתומות על הסכמי סחר.

הסכמי הסחר, נקראים גם הסכמי העדפה, מעניקים פטור ממכס למוצרים שעומדים בכללי מקור בתנאים הבאים:

על המוצר להיות מקורי או לעמוד בתנאי מקור. מוצר מקורי הוא מוצר שעשוי 100% מח.ג מקורי, או עמד בכללי מקור כפי שהוגדרו בהסכם הסחר.

הובלה במישרין - על הסחורה להיות מובלת במישרין, אלא אם כן ההובלה נעשתה דרך מדינה שלישית, החברה אף היא בהסכם הסחר, כפוף לאישור המכס שההובלה דרך מדינה שלישית נעשתה עקב אילוץ גיאוגרפי וכי לא נעשה שימוש בטובין במדינה השלישית. יש לצרף מסמך NON MANIPULATION CERTIFICATE בנוסף לתעודת מקור, המעיד שהמוצר היה בפיקוח מכס.

הצגת תעודת מקור המעידה כי הטובין המיובאים הינם מוצרים שמקורם ההסכם. מסמכים אלו נקראים קרויים תעודות מקור/מסמכי העדפה/ תעודת תנועה. EUR1 (תעודת שוק), C/O (Certificate of Origin) ארה"ב.

 

 

כללי מקור:

 

השאלה מהו" מוצר מקור" מוסדרת בהסכמי הסחר השונים . הסכמי הסחר כוללים כללים המפרטים באילו נסיבות ייחשב המוצר כמוצר שמקורו במדינה חתומה. כללי המקור משתנים מהסכם להסכם וניתן להצביע על שלוש מערכות שונות של כללי מקור: (2)

 

  • מערכת הכללים בהסכם עם האיחוד האירופי
  • מערכת הכללים בהסכם עם ארה"ב,
  • ערכת הכללים בהסכם עם קנדה

 

 

הכללים שבהסכם עם ארה"ב אחידים וחלים על כל המוצרים, ללא הבדל בין מוצר למוצר. לפי כללים אלו, על מנת שמוצר יוגדר במוצר מקורי ישראלי/אמריקאי לצורך הקבלת מכס יש צורך שהמוצר ייוצר בשלמותו האחת המדינות או יעבור שינוי מהותי באחת המדינות, ושינתן לו ערך מוסף מקומי של 35% לפחות. מעלות FOB-ה של המוצר.

אם חומרי גלם מיובאים מארה"ב ניתן למנות אותם עד 15%-ל 35%-מ העלויות הנדרשות.

ניתן להגיע למצב שבו 20% מהעלויות יהיה ישראלי 15%-ו מהעלויות נעשו בארה"ב.

 

ההסכם עם האיחוד האירופי כולל מערכת כללים הבנויה לפי פרט המכס של כל מוצר, הווה אומר, על מנת לדעת האם מוצר מסוים ייחשב כישראלי / אירופי או לא יש לדעת קודם כל מהו פרט המכס שלו ברמה של 4 ספרות, ולאחר מכן לאתר את הכלל הרלבנטי. לעיתים מדובר בדרישה של שינוי סיווג, כלומר שהמוצר הסופי יסווג בפרט מכס שונה מזה של חומרי הגלם שלו, ולעיתים מדובר בדרישה של ערך מוסף מקומי בשיעור מסוים. בשיטה זהה בנוי ההסכם עם רומניה, בולגריה ותורכיה.

 

 

2.2   מסמכי העדפה


        שוק המשותף:

המסמך: EUR1

חתום ע"י: הספק + רשות המכס במדינת היצוא

הגשה למכס: יש להציג את המסמך לפני תהליך השחרור, על מנת לקבל פטור ממכס !

תאריכים וחותמות:

תאריך חותמת ספק קודמת לתאריך חותמת המכס, תאריך חותמת המכס קודמת לתאריך הנפקת שטר מטען. תאריך הנפקה: לא יוקדם מ- 21 יום לפני תאריך שטר מטען

תוקף: 4 חודשים

 

ארה"ב - תעודת מקור C/O -  FORM A

  • הצהרת הספק וחתימה
  • חתימת נוטריון ציבורי
  • חותמת לשכת המסחר המקומית
  • תוקף: אינו מוגבל בזמן

הצהרת יבואן

ביבוא של טובין שערכו מתחת ל- 6,000 EUR ניתן להוסיף הצהרת יבואן על גבי חשבון הספק, בחתימת הספק + חותמת ותאריך, בנוסח קבוע.

יצואן מאושר EUR1

"יצואן מאושר" הינו יצואן שהוסמך ע"י שלטונות המכס של הארץ המייצאת להנפיק "חשבון הצהרה" בלתי מוגבל על טובין שהוא מייצא, העונים על כללי המקור בכפוף להסכם.  ל"יצואן מאושר" יקבע ע"י שלטונות המכס בארץ היצוא,.מספר אישור מכס מספר זה יופיע על חשבון הצהרה שיונפק ע"י היצואן המאושר. היצואן המאושר מקבל עליו, בפני שלטונות המכס המסמיכים, את כל האחריות למקור הטובין ולזהותם.

 

 

 

מקורות:

גיל נדל, מאמר

סיכום פליינג קרגו

נתונים נוספים