הצהרת פרטיות

חשיפת פרטים אישיים:
אנו נעשה את המרב כדי להימנע מחשיפת פרטים אישיים של הגולשים, למעט אלו המוצגים בפרופיל המשתמש. המידע עשוי לשמש אותנו לטובת הגולשים, ולעולם לא יימסר לצד ג' כלשהו , למעט:
א. מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע
ב. קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו"ב.
כתובת דואר אלקטרוני: אנו מתחייבים לא לחשוף ולא למכור ולא נאפשר גישה לכתובת הדואר האלקטרוני שלך על ידי צד ג' כלשהו, אלא אם כן תבחר לפרסם את הכתובת באתר.

אבטחה:
אנו משתמשים ב"Cookies" על מנת לפשט את ניסיונו של המשתמש ולחסוך ממנו את הזנת פרטי הכניסה שלו כל פעם מחדש.

קישורים:
אתר דני מויאל שירותי ייעוץ בסחרכ בינלאומי מכיל קישורים לאתרים אחרים. לתשומת לבך, ברגע שאתה "מקליק" על אחד מהקישורים כאמור, אתה "מקליק" על אתר אחר. אנו מבקשים כי תקרא את ההתחייבות לשמירה על פרטיות הנוגעת לאותם אתרים מאחר והתחייבותם כאמור עלולה להיות שונה משלנו.

קניין רוחני:
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בשם וסימני המסחר באתר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי מערכת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - שייכים למנהלי האתר בלבד, או לצדדים שלישיים כלשהם, שאישרו את השימוש באותם קבצים ו/או תוכנות למפעילה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של המפעילה בכתב ומראש. זכויות היוצרים על התכנים שנתרמו ע"י הגולשים שייכות לתורם התוכן.

יצירת קשר עם צוות האתר:
בכל שאלה שיש לך בנוגע למסמך זה או מדיניותו של האתר או האופן שבו הנך פועל באתר יש לפנות אל צוות אתר דני מויאל שירותי ייעוץ בסחר בינלאומי  דרך טופס יצירת הקשר באתר.

נתונים נוספים