א.ד סחר  שירותי ייעוץ ביבוא ובייצוא, שילוח ועמילות מכס  050-6877519                   

הסכם עם מדינות הצבירה 

הסכם זה הינו הסכם סחר חופשי אשר נחתם בין מדינת ישראל מדינות הצבירה והן להלן:  

שוויץ,  ליכטנשטיין, איסלנד, נורבגיה, איי פארו, וכל מדינה החברה בשותפות האירופית ים תיכונית בהתבסס על הצהרת ברצלונה.  

הסכם זה הינו הסכם אשר מקנה העדפת מכס (פטור מלא או חלקי ממכס) בהתקיים תנאי המכס הבאים אשר זהים במהותם לאותם התנאים בהסכם עם מדינות האיחוד האירופי.  השוני הוא בסוג התעודה וההצהרה.  

כך למשל בהדם זה התעודה הקבילה הינה תעודת יורו מד במקום תעודת יורו - 1 

והצהרת יורו מד - אשר מחליפה את הצהרת יורו  -1.  

התנאים לקבלת העדפת מכס (פטור מלא או חלקי ממכס) 

לפי ההסכם האמור על מנת לקבל את הפטור הנכסף מתשלום המכס על הטובין לקיים את שלושת התנאים  המצטברים להלן:    

  1. מקור הטובין הוא מאחת המדינות החברות בהסכם 
  1. הטובין הובלו לישראל באופן ישיר, או אם עברו דרך מדינה שלישית בדרך לישראל, הוגשה למכס "תעודת מעבר" המעידה כי הטובין נשארו בפיקוח מכס במדינת הביניים עד לשיטעונם על האנייה  או המטוס לישראל. 
  1. הוגש מסמך העדפה (טופס יורו מד, הצהרת יצואן מסוג יורו מד ) למכס בישראל המעידה כי מקור הטובין הוא ממדינת האיחוד האירופי האמורה לעיל.