א.ד סחר  שירותי ייעוץ ביבוא ובייצוא, שילוח ועמילות מכס  050-6877519                   

סכם מרקסור  

הסכם מרקסור הינו הסכם סחר חופשי אשר נחתם בין מדינת ישראל לבין מדינות "מרקסור" בתאריך 18.12.2007 

מי הם מדינות מרקסור 

מרקסור - הינו גוש סחר חופשי בדרום אמריקה הכולל את המדינות הבאות: ברזיל, ארגנטינה, אורגואיי ופרגואיי.  

הסכם זה מתקיים בין מדינת ישראל לכל המדינות בגוש ומקנה העדפת מכס (פטור מלא או חלקי ממיסים) בהתקיים כל אחד מן התנאים הבאים:  

  1. מקור הטובין הינו מכל אחת מן המדינות החרבות בגוש מרקסור או "רכשו מעמד של מקור" במדינות אלו 
  1. הטובין הובלו במישרין מנמל הטעינה  של מדינות מרקסור לישראל, או אם הטובין עברו דרך מדינה שלישית, בתנאי שהיבואן או נציגו המציאו הוכחת הובלה במישרין. (תעודת מעבר אשר מעידה כי הטובין לא עברו לסחר המדינה השלישית אשר אינה בגוש מרקסור) 
  1. הגשת מסמך העדפה קביל. תעודת מרקסור  

         * הובלת טובין דרך "מדינות ביניים במרקסור" תיחשב הובלה במישרין עד ליצואן מאיזור מרקסור